CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ANH VĂN QUỐC TẾ

Soạn theo giáo trình Tiny Talk và Family and Friends

Tháng 6-2015

Khối Lá

TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
1  

 

SCHOOL THINGS

 Dạy từ:

A pen: bút mực

A pencil: bút chì

Mẫu câu: what’s this?

It’s a pen

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A ruler: cây thước

A Notebook: quyển vở

Mẫu câu: What’s this?

It’s a ruler.

2  

 

 

 

SONG

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A door: cửa chính

A window: cửa sổ

Mẫu câu: Open the door

Bài hát: Open the book!

Ôn bài cũ

Dạy bài hát Open the book!

What’s this? What’s this?

It’s a book.

Open the book

Close the book.

(Repeat with a door, a bag, a window)

3  

 

ANIMALS

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A Butter-fly: con bướm

A Canary: chim vàng anh

Mẫu câu:

What do you like?

I like canary

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A Dragon-fly: con chuồn chuồn

A Locust: con cào cào

Mẫu câu:

What do you like?

I like locust.

4  

 

 

FRUIT

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A Rambutan: trái mận

A Jackfruit: quả mít

Mẫu câu:

What is it?

It’s a rambutan

Ôn bài cũ

Dạy từ:

A Mangosteen: trái măng cụt

A Dragon fruit: trái thanh long

Mẫu câu:

What is it?

It’s a dragon fruit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907112920