HỌC PHÍ  2022 – 2023
(3  – 6   TUỔI)
STT CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM SỐ TIỀN NĂM MỚI GHI CHÚ
1 Cơ sở vật chất              2,000,000
Tổng cộng              2,000,000
STT HỌC PHÍ + TIỀN ĂN SỐ TIỀN NĂM MỚI GHI CHÚ
1 Tiền ăn 40,000/ngày X 26 ngày              1,040,000
2 Học Phí              3,000,000
3 Vệ sinh phí                   50,000
4 Camera                   50,000
Tổng cộng             4,140,000
STT NGOÀI GIỜ SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Giữ ngoài giờ 40,000đ/ ngày
2 Đồng phục 200.000đ/1 bộ
Giảm 10% học phí cho bé thứ 2 học cùng tại trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907112920