Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Lịch nghỉ học của bé sẽ kéo dài đến hết 28 tháng 2 năm 2021.
Nhà trường xin thông báo đến các phụ huynh, kính phụ huynh tham khảo để thu xếp công việc cũng như sắp xếp việc chăm sóc bé được tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907112920